Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Europejski „zielony ład” na rynku ciepła i chłodu. (str. 2 nr. 12/51/20)
dr inż. Małgorzata Niestępska
  

DOI: 10.15199/9.2020.12.1

 Key word: zielony ład, ciepło, chłod, odnawialne źródła energii

Streszczenie

Polska zadeklarowała w 2020 r. przejęcie do realizacji bardzo ambitnego celu osiągnięcia 28,4 % udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w zużyciu końcowym ciepła i chłodu brutto do 2030r. Zwiększenie udziału OZE w rynku ciepła ma być realizowane przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze. Przyjęty cel wynika z konieczności implementacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej wdrażanej między innymi dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii tzw. „dyrektywy RED II”. W myśl przyjętej przez Unię polityki przyszłość mają tylko gospodarki oparte o wiedzę i inwestujące w najnowsze technologie ograniczające presję środowiskową. Dla Polski, borykającej się z problemem smogu, jest to właściwy kierunek zmian. Istotny wkład w realizację tej strategii ma transformacja sektora energetycznego stanowiąca element Europejskiego Zielonego Ładu. Unia Europejska zgodnie z przyjętymi założeniami chce być do 2050% kontynentem neutralnym klimatycznie. Dla Polskiego rynku ciepła to duże wyzwanie. Problemem w tym kontekście jest niski poziom udziału odnawialnych źródeł energii w polskim ciepłownictwie, stagnacja w przyroście źródeł OZE w ciepłownictwie w ostatnich latach i dominacja paliwa węglowego. Realizacja przyjętego celu w postaci zwiększenia udziału OZE w cieple i chłodzie wymaga bardzo dużych nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, które jednocześnie muszą rozliczać się z drożejących uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Należy jednak zauważyć, że Polska nie jest wyjątkową „czarną owcą”, która musi zmierzyć się z wyzwanie OZE w cieple i chłodzie. Wiele krajów świata, skoncentrowanych dotąd na energii elektrycznej dopiero zaczyna dostrzegać potrzebę zmian także w obszarze ciepła i chłodu. Aby ocenić na ile realne są cele zwiększenia udziału OZE w końcowym zużyciu ciepła i chłodu zapisane w Krajowym Planie na rzecz energii i klimatu konieczne jest spojrzenie wstecz jak również spojrzenie z perspektywy doświadczeń innych krajów. Tych, które charakteryzuje największy udział OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie oraz tych, w których nadal dominują paliwa kopalne.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.