Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Informatyczne aplikacje wspomagające rozwój Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce (str. 10 nr. 11/51/20)
Piotr Olczak
Michał Wonchała
Marta Kuta
Marcin Żelawski
Krystian Majchrzak
Aleksander Stekman
  

DOI: 10.15199/9.2020.11.2

 

Słowa kluczowe: budownictwo ekologiczne, systemy doborowe, odnawialne źródła energii, informatyka w OZE

Streszczenie

W artykule przedstawiono przegląd dostępnych rozwiązań w zakresie projektowania jak również zarządzania energią pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Narzędzia te obejmują zarówno źródła wytwarzające ciepło jak również energię elektryczną. Wśród tych pierwszych przeanalizowano możliwości programów takich jak: GETSOLAR, SHW, TRNSYS, KOLEKTOREK 2.0. Z kolei w zakresie programów OZE z głównym przeznaczeniem dotyczącym energii elektrycznej wykazano: PVWatts, SAM, RETScreen, HOMER, Hybrid2. Przeanalizowano także rozwiązania opracowane i opublikowane, niezwiązane z typowymi produktami informatycznymi, a realizowane w niededykowanych narzędziach informatycznych.

Dowiedziono, że ważnym aspektem w wyborze narzędzi jest uwzględnienie aspektów związanych ze specyfiką polskiego rynku energii. Równie ważna jest prostota obsługi programów oraz gama dostępnych analiz. W tym zakresie programy RETSCreen i HOMER wykazują dużą uniwersalność, z kolei TRNSYS wymaga znacznych umiejętności do prawidłowego użytkowania, co może stanowić znaczną barierę w zakresie dostępności. 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.