Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Entalpia ‒ wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze i wilgotności (str. 15 nr. 10/51/20)
prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara Kostyrko
dr inż. Michał Piasecki
  

DOI: 10.15199/9.2020.10.3

 

Słowa kluczowe: : jakość powietrza, entalpia, komfort cieplny

Streszczenie

 Analizowano tezę badawczą, mówiącą że wpływ wilgotności powietrza na niezadowolenie użytkowników budynków w pomieszczeniach ciepłych i wilgotnych może być większy niż wynika to z modelu komfortu cieplnego Fangera. Autorzy zbadali eksperymentalnie wpływ wilgotności powietrza wewnątrz budynku w zakresie od 60% do 90% na percepcję panelistów w zakresie temperatury od 26 do 28OC. W prezentowanym eksperymencie zbadano postrzeganie jakości powietrza przez panelistów (n = 28) w komorze testowej w budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Autorzy opracowali eksperymentalną zależność służącą do prognozowania satysfakcji użytkowników budynku, w której przewidywany odsetek niezadowolonych użytkowników PD jest określany jako funkcja entalpii powietrza h, PD =f(h). Dodatkowo przedstawiono wartości temperatury, w których predykcja komfortu cieplnego wg. modelu Fangera wskazuje niższe wyniki niezadowolenia użytkowników budynku niż wynika to z wartości uzyskanych eksperymentalnie.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.