Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Heat Gains of a Passenger Car by Using an Example of Model Type 159A (str. 27 nr. 9/51/20)
mgr inż. Jakub Magnuszewski
dr hab. inż. Mariusz Adamski
  

 
 DOI: 10.15199/9.2020.9.4
 
Keywords: thermal comfort, heat gains, thermal balance
Abstract
In the paper are presented the components of the body’s heat balance and the parameters of the air in passenger carriages.
The calculations have been made for a second-class, noncompartment passenger train car with the factory designation 159A of Railway Vehicles Factory H. Cegielski (Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski); intended for domestic and international traffic with a maximum speed of 200 km/h.
Thermal calculations for the summer period have been made, taking into account the heat gains from people, lighting, and insolation, to determine the cooling demand of the passenger train car.
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.