Reklama na górze
Przenoszenie ciepła w ścianie z oknem z osłoną przeciwsłoneczną. (str. 18 nr. 7-8/51/20)
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
mgr inż. Joanna Borowska
  

DOI: 10.15199/9.2020.7-8.3 

Słowa kluczowe: współczynnik przenoszenia ciepła, opór cieplny, osłona przeciwsłoneczna, eksperyment obliczeniowy, model matematyczny

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki oryginalnego badania, w którym przeanalizowano współczynnik przenoszenia ciepła fragmentu ściany z oknem z PVC z zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną w zależności od: typu osłony, scharakteryzowanego wartością dodatkowego oporu cieplnego wynikającego z zastosowania osłony, pola powierzchni okna, sposobu połączenia szyby z ramą, scharakteryzowanego wartością liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego powstającego na granicy szyba-rama oraz współczynników przenikania ciepła oszklenia i ramy. Zbiór danych do analizy uzyskano przy realizacji eksperymentu obliczeniowego. Analiza wykonana została na podstawie opracowanego deterministycznego modelu matematycznego opisującego tę zależność. Informacja może być przydatna dla projektantów, naukowców, producentów i konsumentów stolarki okiennej.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.