Reklama na górze
Wsparcie kogeneracji gazowej w nowej odsłonie (str. 7 nr. 7-8/51/20)
dr inż. Małgorzata Niestępska
  

DOI:10.15199/9.2020.7-8.1

Słowa kluczowe: kogeneracja, energia elektryczna, systemy wsparcia, systemy ciepłownicze

Streszczenie

W artkule przedstawiono analizę efektów ekonomicznych systemów wsparcia jednostki wysokosprawnej kogeneracji – silnika tłokowego o mocy mniejszej niż 1 MWe na paliwo gazowe w dwóch wariantach zużycia wytwarzanej energii elektrycznej na potrzeby własne lub jej sprzedaży do sieci elektroenergetycznej na warunkach rynkowych tj. cen rynku bilansującego w okresie 2018-2020. W tym okresie nastąpiła zmiana systemy wsparcia i istotnie zmieniły się ekonomiczne warunki eksploatacji jednostek wysokosprawnej kogeneracji. W toku rozważań opisane zostały zasady funkcjonowania systemów wsparcia w przypadku różnych kategorii jednostek kogeneracyjnych oraz podstawowe różnice pomiędzy starym system wsparcia tzw. „kolorowymi certyfikatami” i nowym system „premiowym”.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.