Uwarunkowania prawne projektowania i realizacji wewnętrznych instalacji HVAC w budynkach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Propozycje zmian rozwiązań (str. 24 nr. 6/51/20)
mgr inż. Rafał Pitry
  

DOI: 10.15199/9.2020.6.4

 

Słona kluczowe: instalacje HVAC w zabytkach, legislacja HVAC w zabytkach.

Streszczenie

W artykule podjęto próbę przeglądu wybranych aktów prawnych w zakresie projektowania i realizacji wewnętrznych instalacji HVAC w budynkach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. W ocenie autora obecnie uregulowania nie uwzględniają charakteru obiektów zabytkowych, dlatego zaproponowano kierunki zmian legislacyjnych, co w ocenie autora usprawni proces realizacyjnych a jednocześnie zapewni odpowiednią ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.