Poszukiwanie optymalnych parametrów instalacji chłodzenia z cieczą pośredniczącą w systemach klimatyzacji budynków użyteczności publicznej (str. 16 nr. 6/51/20)
dr inż. Kazimierz Wojtas
  

DOI: 10.15199/9.2010.6.3

 chłodnica, osuszanie powietrza w chłodnicy, współczynnik kontaktu chłodnicy, temperatura ścianki chłodnicy, współczynnik kierunkowy przemiany uzdatniania powietrza.

Streszczenie

Instalacja chłodzenia budynku odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach w okresie letnim. Stanowi ona jednocześnie dominujący element, który wpływa na zużycie nośników energii przez budynek. Powyższe stwierdzenia rodzą potrzebę optymalizacji parametrów pracy tej instalacji w fazie jej projektowania. Wykorzystując wyniki rozważań przeprowadzonych we wcześniejszych opracowaniach [4], [5], [6], [7] oraz doświadczenia praktyczne, autor artykułu przedstawił własny punkt widzenia na takie zagadnienia, jak wyznaczanie temperatury wody zasilającej chłodnice w systemie z klimakonwektorami wentylatorowymi na podstawie analizy charakterystyki cieplnej pomieszczeń, wymiarowanie klimakonwektorów wentylatorowych spełniających wymagania cieplne pomieszczeń oraz na podstawie parametrów tych urządzeń podawanych na stronach katalogowych przez producenta (lub Eurovent). W artykule zwrócono także uwagę na wpływ sposobu regulacji wydajności chłodnicy na współczynnik kierunkowy przemiany uzdatniania powietrza. Artykuł stanowi komplementarne uzupełnienie artykułu zamieszczonego w numerze lutowym COW [4].

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.