Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Low-Power Multi-Fuel Mechanised Boilers ? Fired with Coal (str. 13 nr. 5/51/20)
mgr inż. Grzegorz Ojczyk
  

DOI: 10.15199/9.2020.5.3

Keywords: low power solid fuel boilers, hard coal

Abstract

The article describes solutions for mechanised low-power multi-fuel boilers equipped with retort burners with screw feeders. Particular attention has been paid to solutions enabling optimisation of the combustion process of various solid fuels and limiting the emission of harmful gaseous and solid combustion products

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.