Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Estimation of Heat Losses Through Transparent Partitions Based on Thermovision Tests (str. 3 nr. 2/51/20)
mgr inż. Dagmara Kotrys Działak
dr inż. Katarzyna Stokowiec
mgr inż. Paweł Lesiak
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
  

DOI: 10.15199/9.2020.2.1

Keywords: transparent partition, air flow, thermal diagnostic, heat transfer coefficient

 

Abstract

Effective heating of the interior of the vehicle requires careful distribution of air. This applies especially to windscreening on glazed surfaces to ensure adequate visibility for the driver, especially in conditions of frost or dew settling. Here, research was carried out using a thermal imaging camera, with the help of which the thermal field was measured on the outer surface of a passenger car windscreen. Periodic tests of the thermal field on the outer surface of the glass allow for a quick diagnosis of possible defects by comparing the pattern from the new car with the tested one. In order to determine the amount of heat removed through the partition, a numerical scheme was proposed to solve the inverse and ill conditioned problem. The result of calculations are the values of heat flux density and heat transfer coefficient along a selected line.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.