Outdoor Air Quality and Heat Pumps. Part 3 (str. 457 nr. 12/50/19)
dr inż. Marian Rubik
  

DOI: 10.15199/9.2019.12.4

Keywords: heat pump, air quality, smog, suspended dust particles, photovoltaics

Abstract

 The subject of the article is a cause-and-effect analysis of the outdoor air quality problem in Poland, regarding particularly national conditions. The article provides definitions of the basic terms commonly used in practice to enable understanding the assessment of the air quality (low emissions, smog, suspended dust, etc.). The main sources of smog and how to eliminate them or reduce the discomfort associated with their operation, are also discussed. However, it was pointed out that heat pumps, in combination with photovoltaics, are currently the most advantageous way to eliminate low emissions.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.