Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Jakość powietrza zewnętrznego a pompy ciepła. Część 3 (str. 457 nr. 12/50/19)
dr inż. Marian Rubik
  

DOI: 10.15199/9.2019.12.4

 

Słowa kluczowe: pompa ciepła, jakość powietrza, smog, pyły zawieszone, fotowoltaika

Streszczenie

Tematem artykułu jest przyczynowo-skutkowa analiza problemu jakości powietrza zewnętrznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem krajowych uwarunkowań. Aby ułatwić zrozumienie tego problemu w artykule podane zostały definicje podstawowych terminów stosowanych powszechnie w praktyce dotyczących oceny jakości powietrza (niska emisja, smog, pyły zawieszone itp.) oraz zostały omówione główne źródła smogu oraz sposoby ich eliminowania lub ograniczania uciążliwości związanych z eksploatacją tych źródeł, przy czym wskazano, że pompy ciepła, w połączeniu z fotowoltaiką, są obecnie najkorzystniejszym sposobem likwidacji niskiej emisji.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.