Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Matematyczne modelowanie współczynnika COP adsorpcyjnej pompy ciepła. (str. 451 nr. 12/50/19)
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
dr inż Katarzyna Zwarycz-Makles
  

DOI: 10.15199/9.2019.12.3

 

Słowa kluczowe: adsorpcyjna pompa ciepła, adsorpcja, desorpcja, modelowanie adsorpcji

Streszczenie

W artykule przedstawiono model matematyczny adsorpcyjnej pompy ciepła z adsorbentem silikażelem i adsorbatem wodą. Opracowano model analityczny pracy adsorbera/desorbera jednostopniowej dwukomorowej adsorpcyjnej pompy ciepła w celu określenia współczynnika efektywności COP tego urządzenia. Opracowany model może posłużyć do określania charakteru pracy urządzenia oraz zmian temperatur, stężeń i strumieni ciepła w adsorberze/desorberze. Następnie przeprowadzono analizę wpływu parametrów na pracę adsorbera/desorbera. Wyniki analizy przedstawiono na wykresach.. 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.