Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Termomodernizacja kaplicy klasztornej ‒ studium przypadku (str. 446 nr. 12/50/19)
mgr inż. Aneta Szymczuch
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
  

DOI: 10.15199/9.2019.12.2

Słowa kluczowe: obiekt zabytkowy, koszty inwestycyjne, izolacja,

optymalna grubość, obciążenie cieplne

Streszczenie

W Polsce jest stosunkowo niewiele budowli o charakterze zabytkowym, które są w dobrym stanie technicznym. Większość z nich wymaga częściowej lub całkowitej termomodernizacji, którą należy przeprowadzić tak, by w możliwie

największym stopniu zachować ich historyczne walory. Stąd wynikają różnorakie ograniczenia dotyczące doboru materiałów i technologii wykonania, które ze względu na swoją specyfikę są zawsze droższe niż w innych obiektach. W artykule, na przykładzie domu klasztornego Sióstr Bernardynek w Św. Katarzynie k/Kielc, omówiono równoważenie kosztów inwestycyjnych oszczędnościami na ogrzewanie przy różnych parametrach kredytowania. Na podstawie cen roku 2018 obliczono optymalną grubość izolacji przegród ciepłochronnym tynkiem na bazie perlitu ułożonym od wewnątrz.

Przy trzyletnim okresie kredytowania i stałej stopie procentowej 8% optymalna grubość izolacji wynosi 3,6 cm przy całkowitym koszcie termomodernizacji ściany kaplicy równym 112,53 zł/m2, a wykonanie dwóch warstw o całkowitej grubości 6 cm zwiększa koszty tylko do około 120 zł/m2, co powoduje ponad 25% obniżenie strat ciepła przez przenikanie.

Wskazano również, że wraz z wydłużeniem okresu kredytowania inwestycji, korzystnie rośnie wielkość optymalnej grubości izolacji. Natomiast wpływ wielkości stopy oprocentowania jest stosunkowo niewielki. Na przykładzie kaplicy

klasztornej omówiono również efekty rozłożenia procesu termomodernizacji na etapy.. 


 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.