Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Thermomodernization of the Monastery Chapel ? Case Study (str. 446 nr. 12/50/19)
mgr inż. Aneta Szymczuch
dr hab. inż. prof. PŚ Tadeusz Orzechowski
  

DOI: 10.15199/9.2019.12.2

 Keywords: historic building, investment cost, insulation, optimal thickness, heating load

Abstract

There are relatively few historic buildings in Poland that would be in good technical condition. Most of them require partial or complete thermal modernization, which should be carried out so as to preserve their historical values as much as possible. Hence, there are various restrictions on the choice of materials and production technology, which are always more expensive due to their specificity. Here, on the example of the monastery house of the Bernardine Sisters of St. Katarzyna near Kielce, the benefits of balancing the costs and benefits of investments based on cost accounting were shown. Based on the prices of 2018, the optimal insulation thickness was calculated for heat-insulated perlite plaster from the inside. With a three-year loan period and a constant interest rate of 8%, the optimal insulation thickness is 3.6 cm with a total cost of thermo-modernization of the chapel wall equal to 112.53 PLN/m2, and the implementation of two layers with a total thickness of 6 cm increases costs to only about 120 PLN/m2, however, this results in a more than 25% reduction of heat transfer through the partition. It was also pointed out that as the investment loan period was extended, the optimum insulation thickness increases favorably. However, the impact of the interest rate is relatively small. The effects of spreading the thermomodernization process on stages were discussed on the example of the monastery chapel.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.