Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Oprogramowanie z serii Audytor. Nowy moduł importu i eksportu rysunków w formacie DWG (str. 431 nr. 11/50/19)
mgr inż. Piotr Wereszczyński
dr inż. Michał Strzeszewski
mgr inż. Jakub Pogocki
  

1.        Nowy moduł importu i eksportu rysunków w formacie DWG

Programy z serii Audytor są powszechnie wykorzystywane w projektowaniu systemów centralnego ogrzewania, centralnego chłodzenia i wewnętrznych instalacji wodociągowych oraz w audytingu i certyfikacji energetycznej budynków [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10]. Od 2005 roku mają one możliwość importu i eksportu rysunków z wykorzystaniem plików DWG i DXF. Funkcjonalność ta umożliwia współpracę z programem AutoCAD oraz innymi programami do komputerowego wspomagania projektowania (CAD).

Najnowsze wersje programów Audytor (Audytor OZC 7.0 i Audytor SET 7.1) zostały wyposażone w nowy moduł DWG, w którym znacznie usprawniono szereg elementów.

Wczytywane mogą być rysunki z plików DXF i DWG w najnowszych wersjach (do 2018). Natomiast eksport może odbywać się w następujących formatach: DWG 2000, DWG 2004, DWG 2010, DXF 2000, DXF 2004, DXF 2007, PDF, SVG, CGM, HPHL, SWF........................

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.