Shaping the Indoor Environment in Public Buildings ? Can We Improve Nature? (str. 412 nr. 11/50/19)
dr inż. Jerzy Sowa
  


DOI: 10.15199/9.2019.11.3

Keywords: indoor environment, designing, nature, biofilia

Abstract: The article presents dilemmas and limitations related to the shaping of the indoor environment in contemporary public buildings. This process is presented from two perspectives: technical - as the work of an architect and engineers responsible for building services as well as in broader context including also inputs from specialists in the field of interior architecture, social psychology, sociology, botany, etc.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.