The Influence of Measurement Period on the Quantity of Parameters that Characterize the Thermal Needs of Buildings (str. 408 nr. 11/50/19)
dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  


DOI: 10.15199/9.2019.11.2

Keywords: heat balance, heat demand, heat consumption measurements

Abstract

The article presents the method of building real thermal power demands determination on the basis of building heat consumption measurements. Parameters affecting these thermal needs were determined, taking into account heat consumption from different number of days for averaged meteorological conditions. The influence of the measurement period time on the accuracy of the proposed method was analysed. An attempt was made to determine the optimal measurement period.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.