Reklama na górze
Stan dzisiejszego ciepłownictwa systemowego w aspekcie wyzwań, które przed nim stoją (str. 367 nr. 10/50/19)
dr inż. Małgorzata Niestępska
inż. Bogusław Regulski
  

DOI: 10.15199/9.2019.10.1

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo ciepłownicze, sprzedaż ciepła, wskaźnik ekonomiczny, emisja CO2

Streszczenie

Tematem artykułu jest analiza sytuacji ekonomicznej wybranej grupy przedsiębiorstw ciepłowniczych w latach 2014-2018. Podstawą analizy była baza danych zgromadzonych w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, a przedmiotem analizy były przedsiębiorstwa o różnej strukturze i sprzedaży ciepła od ok. 35 tys. GJ do 10 mln GJ. W analizie podstawowych wskaźników działalności ekonomicznej przedsiębiorstw uwzględniono wpływ ich wielkości i dynamikę zmian otoczenia rynkowego z bieżącą płynnością (ceny paliw i uprawnień do emisji CO2, dynamikę wzrostu wynagrodzeń) oraz działania Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniku analiz stwierdzono, że sektor ciepłowniczy znajduje się obecnie w sytuacji kryzysowej, a wartości wszystkich wskaźników ekonomicznych, poza bieżącą płynnością finansową, są dużo niższe niż optymalne.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.