Reklama na górze
The State of Today?s District Heating System in Terms of the Challenges it Faces (str. 367 nr. 10/50/19)
dr inż. Małgorzata Niestępska
inż. Bogusław Regulski
  

DOI: 10.15199/9.2019.10.1

 Keywords: district heating company, heat sales, economic indicator, CO2 emissions

Abstract

The subject of the article is an analysis of the economic situation of a selected group of district heating enterprises in the years 2014-2018. The basis of the analysis was a database collected in the Polish District Heating Chamber of Commerce, and the subject were companies with various structure and sales of heat from about 35 tys GJ do 10 mln GJ. The analysis of basic indicators of economic company`s activity included the impact on their size and dynamics of changes the market environment with current cash flow (fuel prices and CO2 emission allowances, dynamics of wage increases) and the activities of the Energy Regulatory Office. It was found (as a result of the analyses) that the district heating sector is currently in the crisis, and the values of all economic indicators, except for current cash flow, are much lower than optimal.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.