Porównawcza analiza wyników badań aerodynamicznych wywietrzaków grawitacyjnych typu T oraz T-22 (str. 354 nr. 9/50/2019)
mgr inż. Adam Deska
dr inż. Adam Rubnikowicz
  

DOI: 10.15199/9.2019.8.6

 

Słowa kluczowe: wentylacja naturalna, wentylacja grawitacyjna, wywietrzaki

Streszczenie

W artykule porównano wyniki aerodynamicznych badań wywietrzaka typu T (trójnik wentylacyjny) oraz jego modyfikacji. Modyfikacja polegała na dodaniu do znanej konstrukcji wywietrzaka typu T ekranów ochronnych. W opracowaniu zaprezentowano schematy wywietrzaków, zakres badań oraz schemat i opis stanowiska badawczego. Omówiono metodę wykonywanych badań laboratoryjnych. W artykule przedstawiono tylko wyniki badań wywietrzaka z poziomym nawiewem powietrza. Wyniki pokazano w formie wykresów i podsumowano wnioskami.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.