Energooptymalne sterowanie układem klimatyzacji z recyrkulacją powietrza i obrotowym regeneratorem energii dla pomieszczenia czystego. (str. 310 nr. 8/50/2019)
mgr inż. Monika Maćkowiak
dr hab. inż. prof. PP Mieczysław Porowski
  

DOI: 10.15199/9.2019.8.4

Słowa kluczowe: klimatyzacja pomieszczeń czystych, sterowanie energooptymalne

Streszczenie

W artykule zaprezentowano algorytmy sterowania energooptymalnego działania obrotowego regeneratora energii w układzie klimatyzacyjnym z recyrkulacją i regeneratorem obrotowym pomieszczenia czystego. Jako narzędzie analizy sformułowano i wykorzystano model symulacyjny działania układu klimatyzacyjnego z recyrkulacją i obrotowym regeneratorem energii w ciągu całego roku. Wyznaczono roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną oraz roczne jednostkowe koszty obróbki termodynamicznej powietrza. Wyniki obliczeń w przypadku klimatyzacji pomieszczenia czystego klasy ISO-8 wskazują, że przy sterowaniu energooptymalnym – ze zmienną regulowaną skutecznością odzyskiwania ciepła jawnego, można uzyskać zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną o 10-18,1% oraz zmniejszenie kosztów obróbki termodynamicznej powietrza o 11,6-18,7% ‒ zależnie od przedziału wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu ‒ w stosunku do ciągłego działania regeneratora obrotowego ze stałą maksymalną skutecznością.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.