Efektywność przewodowego transportu paliw gazowych. Część 1. (str. 300 nr. 8/50/2019)
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
mgr inż. Adam Kielak
  

 DOI: 10.15199/9.2019.8.3

Słowa kluczowe: efektywność transportu przewodowego, koszty stałe, koszty zmienne , koszty całkowite, średnice referencyjne, średnice racjonalne

Streszczenie

W artykule przeprowadzono badanie możliwości podwyższenia efektywności przewodowego transportu gazu ziemnego. Przeanalizowano różnorodne aspekty dotyczące procedur projektowania. Zaproponowano modele określania kosztów kapitałowych (inwestycyjnych) i kosztów zmiennych. Określono równania jednostkowych kosztów całkowitych (rocznych), które poddano „quasi-optymalizacji”, w celu wyznaczenia racjonalnych średnic gazociągów.

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.