Systemy Informacji Geograficznej ‒ GIS wykorzystywane w przedsiębiorstwach ciepłowniczych. (str. 295 nr. 8/50/2019)
dr inż. Olgierd Niemyjski
  

DOI: 10.15199/9.2019.8.2 

Słowa kluczowe: Systemy GIS, przedsiębiorstwa ciepłownicze, symulacja pracy systemów ciepłowniczych

Streszczenie

Systemy GIS są coraz częściej wykorzystywane w polskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych do wspomagania zarządzania zasobami firmy. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę systemów geoinformatycznych oraz genezę ich powstania. Szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie tych systemów w branży ciepłowniczej. Zaprezentowano dwie aplikacje GIS przystosowane do specyfiki firm ciepłowniczych: EC.GIS i Mb_GIS. Opisano ich funkcjonalność w zakresie tworzenia kompleksowych baz danych systemu ciepłowniczego, ewidencji i możliwości wykonania zestawień statystycznych. Ponadto zwrócono uwagę na wprowadzone rozszerzenia funkcjonowania systemu GIS w zakresie symulacji pracy systemu ciepłowniczego. W tym celu wprowadzono odpowiednie moduły obliczeniowe oraz wprowadzono możliwość wymiany danych z specjalistycznymi programami obliczeniowymi
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.