System monitoringu układów solarnych małej mocy (str. 217 nr. 6/50/2019)
mgr inż. Paweł Dyrcz
  

DOI: 10.15199/9.2019.6.1

Słowa kluczowe : instalacje solarne , monitoring

 

Instalacje solarne małej mocy wykonywane w szczególności w ramach projektów parasolowych dobierane są na podstawie wyników programów symulacyjnych określających min. sprawność instalacji i ich efekty pracy. Obserwacja rzeczywistych warunków pracy instalacji pracy instalacji solarnych pozwala na ustalanie rzeczywistych efektów ich pracy.

W artykule przedstawiono wyniki rocznej obserwacji instalacji solarnych małej mocy w ramach stworzonego zdalnego systemu monitoringu. Wyniki obserwacji zostały porównane z wynikami symulacji komputerowych. Przedstawiono problemy związane z wdrożeniem zdalnego systemu monitoringu i sposoby ich rozwiązania.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.