Ocena poprawności rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych na podstawie zarejestrowanego zużycia (str. 182 nr. 5/50/2019)
dr hab. inż.prof. PŁ Paweł Michnikowski
  

DOI: 10.15199/9.2019.5.4

 

Słowa kluczowe: rozliczanie kosztów ogrzewania, podzielniki kosztów ogrzewania

Streszczenie

Scharakteryzowano sposoby oceny jakości rozliczania kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych. Przypomniano testy służące do tego celu pochodzące z wytycznych VDI z 2009 r. Opisano nowe testy pochodzące ze znowelizowanych wytycznych z 2018 r. Dokonano porównania testów pochodzących z obu wytycznych, wykorzystując do tego celu przykład gotowego rozliczenia dla małego budynku mieszkalnego. Na podstawie wyników sprawdzenia jakości rozliczania tego samego budynku podjęto próbę oceny obu testów.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.