Wskaźnik do obliczania oszczędności spowodowanych schłodzeniem spalin wylotowych poniżej punktu rosy i wykorzystania odzyskanego ciepła (str. 177 nr. 5/50/2019)
mgr inż. Filip Szelejewski
dr. hab. inż. prof. Pol. Śląskiej Piotr Ostrowski
  

DOI: 10.15199./9.2019.5.3

 

Słowa kluczowe: efektywność energetyczna, kotłownia, spaliny, punkt rosy, obliczanie oszczędności

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodę oceny efektywności energetycznej kotłowni zasilanej paliwem gazowym lub stałym, w której wykonano modernizację polegającą na ochłodzeniu spalin poniżej punktu rosy i wykorzystaniu odzyskanego ciepła w instalacjach kotłowych. W kotłowni równocześnie wykonano instalację do mokrego oczyszczania gazów wylotowych, w celu redukcji emisji cząstek stałych i do poziomu określanego przez normę. W artykule zaproponowano prosty wskaźnik do oceny poprawy efektywności energetycznej. Zalecenia zilustrowano przykładem obliczenia oszczędności uzyskanych w kotłowni zasilanej gazem ziemnym eksploatowanym w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego, wyposażonej w dwa kotły parowe, o łącznej wydajności 2 x 30 t/h, oraz kotłowni zasilanej węglem kamiennym wyposażonej w trzy kotły parowe typu płomienicowo-płomieniówkowego, o wydajności 3 x 3 t/h pracujących z quasi-stałą wydajnością w ciągu roku.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.