Modernization of Existing and Designed Water Boiler Circuits to Enabe their Use in the Production of Electricity (str. 172 nr. 5/50/2019)
dr. hab. inż. prof. Pol. Śląskiej Piotr Ostrowski
mgr inż. Tomasz Świątkowski
  

DOI: 10.15199/9.2019.5.2

 

Keywords: cogeneration, CHP, water boilers, efficiency, modernization

Abstract

Actions to improve the efficiency of power facilities, caused by the active promotion of high-efficiency cogeneration and support for alternative energy sources, force heat plants to take steps, allowing to meet these requirements and improve their competitiveness on the energy market

Determining the feasibility and economic viability of obtaining cogeneration conditions in water boilers.

Analysis of the described modernization based on balance calculations taking into account the market possibilities and currently available technologies.

The described modernization has the potential for its widespread implementation to heating and industrial plants. In this case, obtaining the conditions of cogeneration allows to increase the efficiency of the plant's operation and also provide a source of additional economic profits.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.