Modernizacja istniejących oraz projektowanych obiegów kotłów wodnych umożliwiająca ich wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej (str. 172 nr. 5/50/2019)
dr. hab. inż. prof. Pol. Śląskiej Piotr Ostrowski
mgr inż. Tomasz Świątkowski
  

DOI: 10.15199/9.2019.5.2

 

Słowa kluczowe: kogeneracja, skojarzona gospodarka energetyczna, kotły wodne, sprawność, modernizacja

Streszczenie

Działania na rzecz podnoszenia sprawności urządzeń energetycznych, spowodowane aktywną promocją wysokosprawnej kogeneracji oraz wspieraniu  alternatywnych źródeł energii wymuszają na kierownictwu przedsiębiorstw ciepłowniczych podejmowanie kroków, umożliwiających spełnienie tych wymagań oraz podnoszące konkurencyjność firm na rynku energetycznym.

Celem artykułu jest określenie możliwości oraz zasadności ekonomicznej uzyskania warunków kogeneracji w wodnych kotłach grzewczych.

Podstawą analizy opisanej modernizacji są obliczenia bilansowe uwzględniające możliwości rynku oraz obecnie stosowanych technologii.

Opisywana modernizacja jest możliwa do wdrożenia w zakładach ciepłowniczych i przemysłowych. Wprowadzenie kogeneracji umożliwia podniesienie sprawności energetycznej zakładu, a także może ona stanowić źródło dodatkowych korzyści ekonomicznych.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.