Zastosowanie termografii do oceny energetycznej budynków (str. 136 nr. 4/50/2019)
dr inż. Paweł Kędzierski
mgr inż. Marcin Szumski
  

DOI: 10.15199/9.2019.4.3

 

Słowa kluczowe: termowizja, termografia, ocena energetyczna, kamera termowizyjna

Streszczenie

W artykule przedstawiono metodykę i zasady wykonywania badań termowizyjnych budynków oraz interpretację termogramów ilustrujących typowe przypadki występujących wad elewacji. Prezentowana ocena jakościowa znajduje zastosowanie przy ocenie energetycznej różnego typu budynków. Prezentowane termogramy zostały zarejestrowane podczas badań budynku jednorodzinnego oraz Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.