Badania wytrzymałości zmęczeniowej systemów instalacyjnych. (str. 128 nr. 4/50/2019)
Prof. dr hab. inż. Henryk G. Sabiniak
dr inż. Adam Rubnikowicz
  

DOI: 10.15199/9.2019.4.2

 

Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, wytrzymałość zmęczeniowa, instalacja grzewcza, kompensator kształtowy

Streszczenie

Tworzywa sztuczne na stałe wpisały się w krajobraz systemów instalacji sanitarnych. Instalacje grzewcze oraz ciepłej wody użytkowej wykonane z tworzyw sztucznych ze względu na swoje liczne zalety już od dawna stały się alternatywą dla tradycyjnych materiałów takich jak: stal i miedź. Jednak termiczne wydłużenia liniowe instalacji wykonane z tworzyw sztucznych są dużo większe niż w wypadku stali lub miedzi. Dlatego producenci wprowadzili na rynek systemy rur wielowarstwowych – kompozytowych. Ich współczynniki wydłużalności liniowej α wraz ze wzrostem temperatury są porównywalne z wydłużalnością rur miedzianych. Zwiększa się również ich wytrzymałość mechaniczna i trwałość. Te zalety rur wielowarstwowych nie zwalniają jednak projektantów i wykonawców instalacji od kompensacji wydłużeń liniowych, tak istotnych w długotrwałej i bezawaryjnej pracy instalacji grzewczej czy ciepłej wody użytkowej.

Długości ramion kompensatorów wykonywanych z rur instalacyjnych zależą w dużej mierze od rodzaju tworzywa. Chcąc zapewnić prawidłowe działanie i trwałość instalacji należy zadbać o właściwą kompensację wydłużeń prostych odcinków rurociągów.

W artykule wykazano, że dane w katalogach przyjmowane do obliczeń długości ramion kompensatorów znacząco różnią się od wyników otrzymanych z badań.

Przeprowadzono analizę numeryczną pracy kompensatorów kształtowych celem określenia miejsc najbardziej obciążonych podczas pracy instalacji grzewczej.

Wykonano badania zmęczeniowe w warunkach rzeczywistych w celu ustalenia dopuszczalnych naprężeń w zależności od czasu eksploatacji instalacji. Na stanowisku badawczym poddano próbom zmęczeniowym ramiona kompensatorów oraz kolana, obciążając te elementy różnymi wartościami strzałek ugięcia f.

W pracy przedstawiono analizę teoretyczną oraz wyniki doświadczalnych badań zmęczeniowych ramion kompensatorów i kształtek-kolan eksploatowanych w instalacjach grzewczych oraz wnioski sformułowane na podstawie wyników badań.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.