Analiza zależności wskazań podzielników kosztów ogrzewania montowanych na grzejnikach od zużycia ciepła (str. 97 nr. 3/50/2019)
dr hab. inż.prof. PŁ Paweł Michnikowski
  


DOI: 10.15199/9.2019.3.3

Słowa kluczowe: rozliczanie kosztów ogrzewania, podzielniki kosztów, zużycie ciepła

Streszczenie

W artykule przedstawiono obecny stan implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku, w zakresie rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, do przepisów prawnych poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Zdefiniowano warunki techniczne poprawnego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego podziału kosztów ciepła dostarczonego do budynku na poszczególne lokale. Podano kryteria wyboru budynków do analizy zależności wskazań podzielników służących do naliczania indywidualnych opłat od rzeczywistego zużycia ciepła na ogrzewanie. Dokonano wyboru budynków według podanych kryteriów oraz wyznaczono współczynniki korelacji i determinacji wspomnianych zależności dla budynków w pełni opomiarowanych oraz nie mających podzielników na grzejnikach łazienkowych. Na podstawie bogatego materiału statystycznego oceniono jakość podziału kosztów ogrzewania w zakresie spełnienia oczekiwań użytkowników dotyczących sprawiedliwych rozliczeń.


 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.