Evaluation of the Possibility of Using Waste Heat of Oil Transformers Group II for Heating Substation Buildings (str. 90 nr. 3/50/2019)
mgr inż Paweł Górniok
  

DOI: 10.15199/9.2019.3.2

oil transformers, cogeneration, cooling, heating

Abstract

Nowadays, one of the main directions of energy development is the intensive striving to increase the efficiency of infrastructure designed for producing, processing and transmitting electricity. Enabling the maximum use of energy in the place of its processing is a key issues for distributed energy systems. One of the ways of realizing the assumptions of distributed energy is cogeneration that allows optimization of production, transmission and consumption of electricity and heat.

The aim of the research is to present the method of determining the potential amount of waste heat generated during the transformation of high voltage and the possibility of using this heat for heating local building objects.

The work presents a procedure that allows verification whether the analyzed transformer unit can be used as a heat source for buildings located in its vicinity. Historic measurement data of temperatures occurring during the high voltage transformation in the exemplary oil transformer with respect to its load were analyzed.

In the case of positive results of the profitability analysis of the use of individual transformers as thermal energy sources, the enterprise operating the equipment is able to significantly reduce the heating costs of buildings in its infrastructure while taking care of the effective removal of excess heat affecting the work and life of transformer equipment. If certain conditions are met, it is possible to use transformer heat for heating buildings, while reducing heating costs and extending transformer life
 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.