Analiza energetyczno-środowiskowa lokalnego systemu ciepłowniczego wykorzystującego niskotemperaturowe geotermalne źródło energii (str. 83 nr. 3/50/2019)
dr inż. Anna Nitkiewicz
prof. dr hab. inż. Robert Sekret
  

DOI: 10.15199/9.2019.3….

Słowa kluczowe: egzergia, energia geotermalna, sieć ciepłownicza, analiza LCA

Streszczenie

W artykule przedstawiono energetyczno-ekologiczną analizę 9 wariantów lokalnego systemu ciepłowniczego współpracującego z niskotemperaturowym geotermalnym źródłem energii. Dla zbiorowości budynków użyteczności publicznej stworzono koncepcję sieci ciepłowniczej, dla której rozważono trzy warianty źródeł ciepła: sprężarkową pompę ciepła, absorpcyjną pompę ciepła oraz jako wariant bazowy kondensacyjny kocioł gazowy. Analizę przeprowadzono dla trzech różnych wartości temperatury zasilania i powrotu sieci tj. 60/50°C, 50/40°C oraz 40/30°C. Określono straty egzergii, zapotrzebowanie na energię pierwotną oraz sprawność egzergetyczną. Analiza ekologiczna obejmowała analizę oddziaływania na środowisko rozpatrywanych źródeł ciepła w całym cyklu życia (analiza LCA). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono m.in., że najmniejszym oddziaływaniem na środowisko w całym cyklu życia charakteryzuje się sprężarkowa pompa ciepła współpracująca z lokalną siecią ciepłowniczą o temperaturze pracy 50/40°C i 40/30°C. Poprawę sprawności egzergetycznej systemu ze sprężarkową pompą ciepła, jak i zmniejszenie oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia można osiągnąć przez zwiększenie sprawności oraz udziału źródeł energii odnawialnej w procesach wytwarzania energii elektrycznej.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.