Zmiany w projektowaniu układów instalacji cieplnych w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie zmniejszania się zapotrzebowania na ciepło budynków (str. 9 nr. 1/50/2019)
mgr inż. Lidia Grzegorczyk
dr inż. Katarzyna Ratajczak
  

DOI:10.15199/9.2019.1.2

 

Słowa kluczowe: zużycie ciepłej wody użytkowej, budynki niemal zero energetyczne, straty ciepłej wody użytkowej, energia końcowa

Streszczenie

Przyszłe wymagania dotyczące budynków nowej generacji muszą wypełnić postanowienia Dyrektywy Europejskiej, zgodnie z którą do 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe budynki powinny mieć niemal zerowe zużycie energii. W związku z tym należy również wprowadzać zmiany w projektowaniu instalacji cieplnych.

Celem artykułu jest określenie zmian w projektowaniu źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych nowej generacji. Instalacje ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, są wykonywane jako centralne. Źródłem ciepła w takich budynkach jest często węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wyniki badań mają wskazać różnice w zapotrzebowaniu na energię do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej budynków niskoenergetycznych w stosunku do budynków istniejących oraz konieczność zmian podejścia do projektowanych systemów instalacyjnych.

W artykule porównano zapotrzebowanie na ciepło oraz straty ciepła do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej istniejącego budynku (według pomiarów) oraz budynków nowej generacji (przez prognozowanie zapotrzebowania na ciepło na podstawie założeń projektowych).

Uzyskane wyniki pokazują, że w przypadku stosowania tradycyjnego podejścia do projektowania instalacji, straty ciepła w instalacji c.w.u. niekiedy przewyższają zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania. W związku z tym istnieje konieczność wymiany źródła lub zmiany sposobu zasilania budynku w ciepło na cele c.o. i c.w.u., szczególnie w budynkach nowej generacji o małych stratach ciepła przez przenikanie.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.