Reklama na górze
Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Praktyczna weryfikacja założeń projektowych budynku wzniesionego w standardzie niskoenergetycznym (str. 3 nr. 1/50/2019)
dr inż. Adam Święcicki
dr inż. Robert Stachniewicz
  

DOI:10.15199/9.2019.1.1

Słowa kluczowe: standard energetyczny budynku, ochrona cieplna budynków, budynki energooszczędne

Streszczenie

W ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju rosnące zainteresowanie budynkami energooszczędnymi. Ograniczenie zużycia energii w budynku powoduje nie tylko na obniżenie opłat eksploatacyjnych, ale również zmniejsza emisję szkodliwych związków do atmosfery z procesu spalania paliwa. Weryfikacja projektowanego zużycia energii i spełnienia wymagań dotyczących charakterystyk energetycznych podczas użytkowania budynku jest bardzo ważna. Umożliwia ona ujawnienie błędów w fazie wznoszenia oraz może wskazać kierunki działań w celu dalszego polepszenia charakterystyki energetycznej.

Autorzy w artykule zajęli się weryfikacją założeń projektowych budynku wzniesionego według wymagań standardu NF40, na podstawie badań przeprowadzonych w istniejącym obiekcie.

Weryfikację wykonano wykorzystując wyniki pomiarów temperatury, strumienia ciepła oraz jakości cieplnej obudowy za pomocą termowizji oraz pomiarem zużycia gazu do ogrzewania budynku.

Monitoring zużycia energii oraz przeprowadzone badania rzeczywistych charakterystyk cieplnych przegród w warunkach eksploatacyjnych, potwierdził osiągniecie standardu energooszczędnego NF40. Kluczem jest tu: właściwa koncepcja bryły budynku, zoptymalizowany poziom ochrony cieplnej przegród, system wentylacji z odzyskiem ciepła oraz często zaniedbywana dbałość o prawidłowe rozwiązania połączeń przegród. Ten ostatni element znacząco niweluje wpływ mostków termicznych na straty ciepła w budynku niskoenergetycznym.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.