Polskie rozwiązania prawne w sprawie rozliczania kosztów ogrzewania indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach wielolokalowych (str. 514 nr. 12/49/2018)
dr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
  

DOI: 10.15199/9.2018.12.7 

Słowa kluczowe: rozliczanie kosztów ogrzewania, podzielniki, ciepłomierze

Streszczenie

W 2012 r. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły Dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, która w art. 9 ust. 3 wprowadziła od 1.01.2017 r. obowiązek opomiarowania lokali mieszkalnych i użytkowych oraz indywidualnego rozliczania kosztów ciepła, na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych. W artykule dokonano przeglądu reguł rozliczania kosztów ogrzewania w państwach członkowskich UE oraz sposobów rozliczania indywidualnych odbiorców ciepła w budynkach wielolokalowych w Polsce. Dokonano analizy kosztów ogrzewania mieszkań na podstawie rozliczeń kilkudziesięciu wybranych budynków zlokalizowanych w Białymstoku, Hajnówce i Wasilkowie. W końcowej części publikacji podano wnioski i zaproponowano rozwiązania praktyczne. Wprowadzenie obowiązku rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania  według zużycia w Polsce powinno być poprzedzone wieloma działaniami: kompleksową termomodernizacją budynków, przyjęciem kosztów wynikających z pomiarów nie większych niż 30% całkowitych kosztów ogrzewania, zastosowaniem w rozliczeniach współczynników wyrównawczych wyznaczanych przez niezależnego eksperta.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.