Legislative Solutions to the Heating Costs Allocation of Individual Heat Consumers in Multi-apartment/purpose Buildings in Poland (str. 514 nr. 12/49/2018)
dr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
  

DOI: 10.15199/9.2018.12.7

Keywords: heating cost settlement, allocators, heat meters

Abstract

In 2012 European Parliament and EU Council had passed the Directive 2012/27/UE on energy efficiency (EED) which in the article 9 (3) introduced from the 1st of January 2017 duty to settle individual heat accounts according to readings from individual metering devices. In the article the overview of allocation rules of heating costs in Member States of European Union and ways of heating costs allocation of individual heat consumers in multi-apartment/purpose buildings in Poland has been done. The analysis of apartment heating costs allocations of chosen buildings situated in Białystok, Hajnówka and Wasilków has been made. In the final part of the article conclusions have been contained and practical solutions have been proposed. In Poland the introduction of the obligation of settling individual heating costs according to heat consumption should be preceded by the following activities: complex thermomodernisation of buildings, accepting the costs resulting from readings from individual metering devices not bigger than 30% of total heating costs, the use of calculated by an independent expert correction factors for the allocation of heating costs.

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.