Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Analiza zapotrzebowania na energię użytkową przy zmianach wymaganej izolacyjności cieplnej przegród budowlanych (str. 510 nr. 12/49/2018)
dr inż. Beata Sadowska
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
  

DOI: 10.15199/9.2018.10.6 

Słowa kluczowe: zapotrzebowanie na energię użytkową, współczynnik przenikania ciepła, ściana zewnętrzna, stropodach, okno, drzwi, deterministyczny model matematyczny

Streszczenie

Zbadano zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd (funkcja Y) jednorodzinnego budynku mieszkalnego w warunkach klimatycznych Białegostoku w zależności od współczynnika przenikania ciepła wybranych przegród: ścian zewnętrznych U1 (czynnik X1), stropodachu U2 (czynnik X2), okien i drzwi balkonowych U3 (czynnik X3), okien połaciowych U4 (czynnik X4) oraz drzwi zewnętrznych U5 (czynnik X5). Współczynniki przenikania ciepła przez te przegrody zostały przyjęte na trzech poziomach odpowiadających maksymalnym dopuszczalnym wartościom, zatwierdzonym w Warunkach Technicznych na okresy od lat 2014; 2017; 2021. Na podstawie wyników eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministyczny model matematyczny tej zależności oraz oceniono charakter i stopień wpływu czynników na funkcję Y.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.