Application LBX Software for Monitoring and Control Distributed Heating and Cooling Systems (str. 494 nr. 12/49/2018)
dr hab. inż Paweł Obstawski
dr inż. Tomasz Bakoń
  

DOI: 10.15199/9.2018.12.3

Key words: LBX software, monitoring of distributed heating and cooling systems, heat pump

Abstract

In paper described new solution which allow remote monitoring and acquisitions of data in distributed heating, cooling and air conditioning systems. LBX software developed by Label corporation with Warsaw University of Life Sciences corporations was modified for corporations with PLC controllers, which recently are used as controllers in heating and cooling systems. LBX software developed by Label corporation with Warsaw University of Life Sciences corporations was modified for corporations with PLC controllers, which recently are used as controllers in heating and cooling device e.g. heat pumps and in distributed energetic systems. The advantage of this software is monitoring, controlling and acquisition measurement data from many systems. Communication with server (computer with LBX software) which is as a master with local controllers (slaves) is realised via Modbus TCP protocol using internet. In this paper was showed configuration of PBX software and example of configuration PLC controller and their cooperation in heating and cooling system in Department of Engineering in Warsaw University of Life Sciences.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.