Nowoczesne zarządzanie siecią ciepłowniczą (str. 479 nr. 12/49/2018)
prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
mgr inż. Bartosz Kajak
mgr inż. Dawid Blanco
  

DOI: 10.15199/9.2018.12.1

Słowa kluczowe: sieć ciepłownicza, SCADA, symulacja i optymalizacja sieci ciepłowniczej

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano typowe elementy systemu ciepłowniczego, oprogramowanie do symulacji i optymalizacji sieci ciepłowniczych firmy Fluid Systems. Sp z o.o. oraz system SCADA firmy AutoSol. Omówiono strukturę systemu SCADA oraz jego funkcjonalność. Wymienione oprogramowanie użytkowe z systemem SCADA tworzy kompletne narzędzie służące do zarządzania siecią ciepłowniczą o dowolnej strukturze.

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.