Modern Management of Heating Network (str. 479 nr. 12/49/2018)
prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
mgr inż. Bartosz Kajak
mgr inż. Dawid Blanco
  

DOI: 10.15199/9.2018.12.1

 

Keywords: district heating networks, SCADA, simulation and optimization of district heating network

Abstract
The article describes typical elements of the heating system, software for simulation and optimization from Fluid Systems. Ltd. and SCADA system from AutoSol . The SCADA system and its functionality are discussed. The mentioned application software with the SCADA system creates a complete tool for managing the heating network of any structure.

 

 

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.