Możliwości i efekty zastosowania pompy ciepła w oczyszczalni ścieków komunalnych ‒ studium przypadku. (str. 459 nr. 11/49/2018)
dr inż. Kazimierz Wojtas
  

DOI: 10.15199/9.2018.11.7

Słowa kluczowe: oczyszczalnia ścieków komunalnych, sekwencyjny reaktor biologiczny SBR, pompa ciepła, wskaźnik efektywności pompy ciepła COP, sezonowy wskaźnik efektywności SPF

Streszczenie

Pompa ciepła staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularnym i znaczącym sposobem ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii mogącym spełnić najwyższe wymaganiach dyrektyw europejskich dotyczących energii, w szczególności dyrektywy ErP. Jej efektywność energetyczna zależy w dużej mierze od cech dolnego źródła ciepła, a w szczególności od jego temperatury i pojemności cieplnej. Z powyższych względów pompa ciepła może znaleźć szerokie zastosowanie w oczyszczalniach ścieków komunalnych, w których pobiera ona ciepło ze ścieków oczyszczonych. Dodatkowym argumentem za jej zastosowaniem w tych warunkach jest lokalizacja obiektu i łatwość doprowadzenia nośnika energii napędowej w postaci prądu elektrycznego.  W pracy zaprezentowano wyniki analizy energetycznej na zasadzie tzw. studium przypadku, w którym porównano roczne zużycie energii napędowej dla dwóch wariantów pomp ciepła: typu „B-W” współpracującej ze specjalnym wymiennikiem typu rurowego zainstalowanym w zbiorniku retencyjnym ścieków oczyszczonych oraz wariantu pompy ciepła typu „powietrze woda” (A-W), który nie wymaga budowy zbiornika ani wymiennika rurowego. Mimo, że efekty energetyczne pompy pracy pompy ciepła w tym drugim przypadku okazały się o ok. 40 % gorsze od wariantu podstawowego to jednak w wielu przypadkach może się on okazać bardzo atrakcyjny z uwagi na dużo niższe nakłady inwestycyjne.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.