Reklama na górze


Opis wyświetlający się po najechaniu myszą
Wpływ parametrów i orientacji okien na wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynku (str. 400 nr. 10/49/2018)
dr inż. Adam Święcicki
prof. dr hab. inż Walery Jezierski
  

DOI: 10.15199/9.2018.10.4

Słowa kluczowe: wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową, izolacyjność cieplna okna, bilans cieplny okna, deterministyczny model matematyczny

Streszczenie

Wykorzystując wyniki eksperymentu obliczeniowego opracowano deterministyczny model matematyczny wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji EU (funkcja Y) modelowego budynku mieszkalnego w zależności od pola powierzchni pojedynczego okna Aoi (czynnik X1), jego izolacyjności cieplnej Uoi (czynnik X2), współczynnika przepuszczalności całkowitego promieniowania słonecznego oszklenia ggl (czynnik X3) oraz orientacji przeszklenia względem stron świata α (czynnik X4). Prezentowaną analizę wykonano w warunkach klimatycznych Białegostoku. Za pomocą opracowanego modelu oszacowano efekty wpływu wymienionych czynników na zużycie energii oraz określono ich wartości optymalne. Wyniki badania mogą być przydatną informacją przy doborze parametrów i rozmieszczeniu okien w budynkach.

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.