Jakość powietrza w żłobku ‒ monitoring, ocena i rozwiązania problemów. (str. 374 nr. 9/49/2018)
inż. Aleksandra Płóciennik
inż. Anna Lidwiczak
dr inż. Katarzyna Ratajczak
mgr inż. Magdalena Filipiak
  

DOI: 10.15199/9.2018.9.7

 

Słowa kluczowe: jakość powietrza, IAQ, wentylacja pomieszczeń edukacyjnych, wentylatory rewersyjne

Streszczenie

W budynkach edukacyjnych jakość powietrza ma duży wpływ na przeprowadzane w nich zajęcia. Podwyższone stężenie dwutlenku węgla może powodować problemy z koncentracją, przyswajaniem wiedzy, a także ze zdrowiem. Jest to istotne szczególnie w pomieszczeniach, których przebywają małe dzieci. Celem badań była identyfikacja[R1]  problemów związanych z jakością powietrza w pomieszczeniach żłobka oraz propozycje poprawy jakości powietrza.

Pomiary jakości powietrza (temperatura, wilgotność względna, stężenie dwutlenku węgla) w kilku salach użytkowanych jako żłobek, identyfikacja pomieszczeń o najgorszych parametrach pod względem jakości powietrza oraz zastosowanie jednego z możliwych rozwiązań obniżających stężenie dwutlenku węgla w tej sali, a następnie powtórne pomiary jakości powietrza.

Wyniki pomiarów wykazały, że pomieszczeniem o najwyższym stężeniu dwutlenku węgla była sypialnia, w której jednocześnie podczas drzemki przebywało 6 do 12 dzieci, zalecane wartości stężenia CO2 były przekraczane nawet cztery razy (4000 ppm). W celu poprawy tego stanu zamontowano wentylatory rewersyjne z odzyskiwaniem ciepła. Pomiary jakości powietrza wykonane po ich montażu wykazały, że stężenie CO2 znacznie się obniżyło i wynosiło 2000 ppm, przy strumieniu powietrza 37 m3/h. W artykule wykazano, że wentylacja naturalna nie jest dobrym rozwiązaniem w pomieszczeniach, w których przebywa duża liczba osób, a już niewielki dopływ powietrza zewnętrznego możne znacząco poprawić stan powietrza wewnętrznego.


 [R1]

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.