Energooptymalne systemy klimatyzacyjne dla izolatek oddziałów onkologii, hematologii i transplantologii szpiku (str. 361 nr. 9/49/2018)
dr hab. inż. prof. ndzw. PP Mieczysław Porowski
mgr inż. Monika Maćkowiak
  

DOI: 10.15199/9.2018.9.5

 

Słowa kluczowe: klimatyzacja szpitali, sterowanie energoooptymalne

Streszczenie

W artykule zaprezentowano struktury układów wentylacji i klimatyzacji optymalnych pod względem zużycia energii i dopuszczonych do stosowania w izolatkach oddziałów przeszczepowych szpiku w kontekście wymagań formalnych zawartych w normach i wytycznych krajowych i zagranicznych. Jako narzędzie w procedurze optymalizacyjnej wykorzystano modele symulacyjne działania każdego z układów dopuszczalnych w ciągu całego roku. W każdym dopuszczalnym wariancie wyznaczono roczne zapotrzebowanie na ciepło, chłód i energię elektryczną. Na tej podstawie wyznaczono roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną – jako kryterium optymalizacyjne.

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.