Potrzeba poprawy systemu rozliczania kosztów ogrzewania mieszkań w budownictwie wielorodzinnym w Polsce (str. 356 nr. 9/49/2018)
dr hab. inż. Cezary A. Pieńkowski
  

DOI: 10.15199/9.2018.9.4

Słowa kluczowe: rozliczanie kosztów ogrzewania, podzielniki 

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań w wybranym budynku w sześciu okresach rozliczeniowych. Zwrócono uwagę na błędy popełnione w rozliczeniach. We wnioskach wskazano na możliwość niwelowania tych błędów przez zwiększanie kosztów stałych w stosunku do kosztów wynikających z bezpośrednich pomiarów. Zaproponowano wprowadzenie systemu rozliczeń kosztów ogrzewania opartego na pomiarze temperatury pomieszczeń.

 

 

 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.