Prognozowanie wartości opałowej gazu pirolitycznego z paliwa RDF w aspekcie jego energetycznego wykorzystania (str. 347 nr. 9/49/2018)
dr hab. inż prof. PCz. Monika Zajemska
mgr inż. Przemysław Rajca
  

DOI: 10.15199/8.2018.9.2

Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, syngaz, piroliza, RDF

Streszczenie

W obliczu stałego zaostrzania przepisów środowiskowych, coraz częściej poszukuje się alternatywnych źródeł paliw i energii. Unia Europejska dąży do wprowadzenia technologii bezodpadowych lub niskoodpadowych o obiegu zamkniętym wykorzystujących odzysk materiału i energii, aby w racjonalny sposób gospodarować zasobami naturalnymi. W związku z tym przepisy europejskie wymagają, aby państwa członkowskie sukcesywnie ograniczały ilość składowanych odpadów. W Polsce wspomniane wymagania zostały ujęte w ustawie o odpadach oraz ustawie o porządku i czystości w gminie. Ponadto, od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje w naszym kraju zakaz składowania odpadów o wartości opałowej przekraczającej 6 MJ/kg. Dlatego w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania termicznym przekształceniem odpadów komunalnych. Energetyczne wykorzystanie paliw z odpadów, daje szansę rozwoju technologii termicznych. Niemniej jednak, zmienny skład elementarny odpadów, determinowany ich pochodzeniem, wpływa na właściwości energetyczne paliwa RDF, a także produktów jego termicznej 
 

Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 22 0 22 826 43 35, 22 336 13 19, www.cieplowent.pl
e-mail:
redakcja.cow@cieplowent.pl redakcja.cow@neostrada.pl cieploogrzewwent@sigma-not.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

 Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.

Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.