Terminy i definicje związane z grupą norm polskich/europejskich dotyczących systemu rur preizolowanych dla ciepłownictwa (str. 315 nr. 8/49/2018)
mgr inż. Ireneusz Iwko
  

DOI:10.15199/9.2018.8.4 

Słowa kluczowe: terminy, definicje, norma, rury preizolowane, ciepłownictwo

Streszczenie

W artykule autor przedstawił własne propozycje tłumaczenia definicji i terminów zawartych w grupie norm dotyczących systemu fabrycznie izolowanych zespołów rurowych będących w zakresie działalności normalizacyjnej komitetu CEN/TC 107 UE „Prefabricated district heating and district cooling pipe systems” oraz polskiego odpowiednika tego komitetu - PKNKT 316 „Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa”.

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.