Analiza współpracy systemu ciepłowniczego z wybranymi lokalnymi OZE (str. 305 nr. 8/49/2018)
dr inż. Adam Smyk
mgr inż. Damian Komar
mgr inż. Tomasz Boczek
  

DOI: 10.15199/9.2018.8.3

Słowa kluczowe: system ciepłowniczy, OZE, pompa ciepła, ogniwo fotowoltaiczne, siłownia wiatrowa, efektywność energetyczna

Streszczenie

W artykule przedstawiona jest analiza współpracy miejskiego systemu ciepłowniczego (MSC) z wybranymi lokalnymi odnawialnymi źródłami energii (OZE), (szczególnie z wysokosprawnymi pompami ciepła zasilanymi energią elektryczną pochodzącą głownie z siłowni wiatrowych) zasilającymi nowobudowane budynki energooszczędne (BE). Celem pracy jest poszukiwanie wariantów współpracy MSC z OZE, które mogą przynieść nie tylko korzyści w postaci zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej (EP), ale również obniżenie kosztu ciepła loco odbiorca. Przedstawiono wyniki analizy techniczno-ekonomicznej, w której uwzględniono obniżenie parametrów wody w sieci ciepłowniczej współpracującej z węzłami cieplnymi nowo budowanych energooszczędnych budynków zasilanych z MSC oraz odnawialnych źródeł energii w tym pomp ciepła. Pełny opis danych wejściowych, obliczeń cieplno-bilansowych i ekonomicznych zawarty jest w pracy [1].

 

 
Redakcja CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA
Siedziba redakcji: ul. Czackiego 3/5, pok.216, 00-043 Warszawa
tel./fax 0 22 828 27 26, tel. 605 032 330, www.cieplowent.pl
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968 
NIP: 524 030 35 01
Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł
Na naszej witrynie wykorzystujemy pliki cookies w celu realizacji usług oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony.
Plikami cookies możesz zarządzać w opcjach przeglądarki, z której korzystasz. Więcej informacji znajdziesz tutaj.